PORT DE BRAS

 • PortDeBra je správne prevedenie cvikov v ladnom pohybe, ktoré Vámbude prinášať radosť z pozitívneho vplyvu na Vaše telo, ale rovnako– a možno aj viac – na Vašu dušu.
  PortDeBras zlepšuje správne zapojenie hlbokých aj povrchovýchsvalov pri každodennom pohybe.
  PortDeBras je tréning spájajúci posilňovanie a strečing v ladnom aplynulom pohybe za doprovodu príjemnej hudby. Hodina prináša nielenneočakávané posilnenie celého tela, ale aj psychickú relaxáciu apripravuje telo na každodenný život s využitím výhod tanečnezaloženého tréningu.
  Pravidelné cvičenie rozvíja pohybovú koordináciu, estetiku pohybu,zmysel pre rytmus, kontrolu pohybu a držanie tela.

  PortDeBras je koncept založený na tanci pre všetkých. Je to novýspôsob fyzického vyjadrenia svojej vnútornej kreativity.
  Jeho cieľom je zlepšovať správne a efektívne zapojenie svalovpodieľajúcich sa na správnom držaní tela a vytvárať zdravé pohybovénávyky. Podobne ako iné programy Body and Mind, prináša PortDeBraspsychickú relaxáciu. Vďaka esteticky plynulým pohybom v harmonickomsúlade s motivujúcou a zároveň ukľudňujúcou hudbou, pravidelnémudýchaniu a koncentrácii na vlastné telo býva zážitok z cvičenianeopakovateľný.

  PortDeBras je určené pre všetky vekové a výkonnostné skupiny,bez potreby tanečných základov.